Košická arcidiecéza si pripomína rôznymi spôsobmi sté výročie  začiatku fatimských zjavení. Jedným zo spôsobov ako viac prežiť túto výnimočnú udalosť  je návšteva samotného miesta zjavení.  Od 19. mája,  do stredy 24. mája sa uskutoční  Arcidiecézna púť do Fatimy.  Arcibiskup Mons. Bernard Bober, kňazi a laici, celkom okolo dvesto pútnikov, navštívia pútnické mesto Santiago de Compostela, mestá Lisabon a Porto, no a samozrejme samotnú Fatimu. Vo Fatime je pre pútnikov pripravený bohatý náboženský program. Navštívia Baziliku s hrobmi svätých Francisca a Jacinty Marto a tiež Lucie. Navštívia Kaplnku zjavení s milostivou sochou Panny Márie, moderný chrám Najsvätejšej Trojice.  Môžu  absolvovať krížovú cestu z Fatimy do dedinky Aljustrel, navštíviť rodné domy troch vizionárov, Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto. Tiež je tu možnosť návštevy centra Svetového apoštolátu Fatimy /WAF/. Toto medzinárodné modlitebné združenie, schválené Svätou Stolicou, sa riadi heslom Svet zjednotený v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo nádeje a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku 2012.  No a pútnici tu majú možnosť zúčastniť sa na  medzinárodnej  modlitbe ruženca a sviečkovej procesii. Vyprosme pútnikom veľa duchovných zážitkov a šťastný návrat.