Dnes v našej diecéze prebehlo okresné kolo biblickej olympiády základných škôl. Viac ako 500 detí z okresov našej diecézy si zmeralo sily v poznaní Sv. Písma. Konkrétne deti súťažili v piatich súťažných kolách, v ktorých odpovedali na otázky, lúštili tajničku, spoznávali obrázky či vytvárali dialógy na základe vopred naštudovaných textov z Knihy Rút, Prvej knihy Kráľov a z Evanjelia podľa Matúša. Bolo fascinujúce vidieť nielen záujem detí o súťaživosť, ale predovšetkým vidieť obrovský záujem o čítanie a poznávanie Božieho Slova. Veľká vďaka patrí v prvom rade rodičom, učiteľom a katechétom, že budujú v deťoch lásku k Písmu, ale aj tiež všetkým deťom za ich účasť a vedomosti. Veľká vďaka patrí aj organizátorom a porotám z radov kňazov i laikov.

Všetkým výhercom gratulujeme a na postupujúcich sa tešíme v apríli na diecéznom kole v Košiciach.