12. mája 2018 sa viac ako 1100 detí s rodičmi, katechétmi a animátormi zúčastnilo Arcidiecéznej púte detí do Obišoviec, ktorej téma bolo 160. výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch.
Púť začínala ráno v Ličartovciach a odtiaľ sa peši išlo až k diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie. Deti dostali „výzbroj“, preukaz pútnika a ruženec. Cestou mali sedem zastávok, na ktorých plnili rôzne úlohy. Mali vyriešiť kvíz o Lurdoch, pomodliť sa desiatok ruženca, pri kríži vyznať vieru, či na mape nájsť svoju obec a vyrátať vzdialenosť až do Lúrd.
Okolo svätyne v Obišovciach si deti v skupinkách dokončili katechézu. Spoznali v nej život sv. Bernadety a boli vyzvaní, aby aj oni zrozumiteľne odovzdávali svedectvo viery. Obetným darom (trvanlivé potraviny, drogéria a školské pomôcky) pomohli o. z. Magis z Prešova.
Farnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach pre všetkých pútnikov nachystala obed. Po dopoludňajšom putovaní padol chutný obed pre každého veľmi vhod.
Popoludňajší čas patril workshopom. ERkári, Skauti, Apoštolát ochrany života a Strážcovia pravých pokladov storočí zaujali detí eRkotancami, maxibublinami, hrami na spoluprácu, lukostreľbou a názornou výstavkou prenatálneho vývoja dieťaťa.
Vyvrcholením púte bola o 14.00 hod. slávnostná sv. omša s o. arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. V príhovore o. arcibiskup poukázal, že Panna Mária si vyberá detí, ktoré dostávajú posolstvá z neba a že každý z nás má byť šíriteľom radostných správ. Poďakoval za vianočné koledovanie Dobrej noviny, kde opäť detí šíria radostnú správu o Ježišovom narodení a popritom finančne pomáhajú svojím rovesníkom v Afrike.
Sv. omšu hudobne doprevádzal spevácky zbor Banbino Luci z Vranova nad Topľou. Púť organizačne pripravilo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí s viac ako päťdesiatkou dobrovoľníkov.
O. acibiskup Bernard Bober všetkým pútnikom odkázal: „Dovidenia“, čím nás všetkých pozval opäť na budúci rok na púť detí do diecéznej svätyne v Obišovciach.

Informoval: Vdp. Marián Kašaj, organizátor