Už o pár dní aj v Košiciach-  v sobotu 5. mája 2012 –  budeme môcť opäť verejne a spolu prežiť  Deň rodiny. Prijmite od nás aj touto formou pozvanie k oslave venovanej rodine. Viac na: http://www.denrodiny.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=146