Vo štvrtok  21. júna sa vo farnosti v Ncinej Vsi stretli kňazi, ktorí si pripomenuli milé jubileum – 10 rokov  kňazského vysvätenia. Pri tejto príležitosti sa konala ďakovná  svätá omša, ktorú slúžil Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., pomocný biskup košickej rímskokatolíckej arcidiecézy. Pozvanie prijal aj páter dominikán, Prof. Konštanc  Miroslav Adam, rodák z Michaloviec, ktorý pôsobí ako rektor prestížnej Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského, nazývanej taktiež Angelicum v Ríme.

Okrem  šestnástich kňazov, ktorí boli   15.júna 2002 vysvätení, bol na svätej omši prítomný aj Andrej Krivda, bývalý kaplán farnosti Strážske, ktorý pôsobil aj v Nacinej Vsi. Celá svätá omša sa konala za  hojnej účasti veriacich našej farnosti a jej filiálok. Otec biskup sa v kázni prihovoril  kňazom ako k svojim žiakom, ktorých kedysi učil. Zároveň poďakoval veriacim za ich modlitby, pretože práve  aj tie dopomohli k tomu, aby sa týchto 16 mužov stalo kňazmi. Preto pamätajme v modlitbách na týchto robotníkov v Pánovej vinici a okrem vernosti v službe im vyprosujme aj to, aby boli vo svojom kňazstve spokojní a šťastní.

Po svätej omši nasledovala  večera a príjemné posedenie,  pri ktorom si kňazi spolu s biskupom milo zaspomínali na študentské časy a na zážitky ich desaťročnej kňazskej pôsobností.

Renáta Ivanová, Nacina Ves