Vatikán/Taliansko 16. mája (RV) Pri príležitosti 100. výročia vydania prvého Kódexu kánonického práva pápežom Benediktom XV. zorganizovala dnes Pápežská Lateránska univerzita študijný deň.

Odborné podujatie s témou „100 rokov od prvej kodifikácie“ zapadá do série troch podujatí v rôznych miestach Talianska. Prvé stretnutie sa konalo vo februári na Katolíckej univerzite v Miláne a záverečné stretnutie sa bude konať v októbri v Padove. Jednotlivé podujatia sa konajú v spolupráci s odborným časopisom Monitor Ecclesiasticus, ktorý je známy ako najstarší medzinárodný časopis venujúci sa kánonickému právu.

Kódex kánonického práva označovaný aj ako Piov-Benediktov kódex bol promulgovaný 27. mája 1917 a do platnosti vstúpil 19. mája nasledujúceho roku. Katolícka cirkev latinského obradu sa ním riadila až do roku 1983, keď pápež Ján Pavol II. vydal v súčasnosti platný Kódex kánonického práva.