Košice, 22. novembra (TK KBS) – V sobotu 19. novembra sa uskutočnila púť Slovenskej katolíckej charity (SKCH) do Dómu sv. Alžbety. Púť bola súčasťou oslavy 20. výročia obnovenia činnosti arci/diecéznych charít na Slovensku a ku dňu patrónky charity Sv. Alžbety Uhorskej. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 250 ľudí, najmä zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Sv. omša v Dóme sv. Alžbety, ktorú koncelebroval otec biskup Štefan Sečka, spišský diecézny biskup a prezident SKCH, bola prístupná širokej verejnosti.

Súčasťou Púte charít bolo aj otvorenie výstavy v Dóme sv. Alžbety s názvom Stanice kalvárie – Dnes a tu – spojenie maľby Fera Guldana s fotografiami štyroch autorov (Michala Fuliera, Andreja Lojana, Laca Maďara a Matúša Zajaca) v jednotnom výslednom diele. Výstava predstavuje súbor 15 zastavení Krížovej cesty v obraze dokumentárnej fotografie, pretože zastavenia sa aj dnes odrážajú v rozmanitých životných situáciách. Výtvarník Fero Guldan svojim osobitým videním dotvoril každé zastavenie do svojbytného umeleckého diela. Výstavu dotvára cyklus pastelov od Michala Bogára a sochy z dreva od Jozefa Bartu. Je to výnimočná udalosť, pretože súčasné umenie sa stalo súčasťou živého kostola. Výstava je pre všetkých prístupná v Dóme sv. Alžbety.

Celoslovenské stretnutie charít pokračovalo spoločným agapé na Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Zástupcovia SKCH tam ocenili bývalých i súčasných zamestnancov charity za dlhoročné zásluhy v tomto charitnom povolaní. Pretože „kresťanstvo je náboženstvom milosti. Preto práca ľudí v charite nie je len uplatňovanie sociálnej náuky Cirkvi v praxi, nie je to iba snaha o to, aby chudobní počuli hlas Cirkvi. Pracovníci charity sa snažia aj o to, aby naopak, hlas chudobných bol vypočutý Cirkvou, predstaviteľmi štátu a spoločnosťou“, dodal Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Účastníci si tam mohli pozrieť aj mini fotovýstavu, ktorá predstavila víťazné fotografie letnej súťaže s názvom Moje dobročinné leto a sériu obrázkov zložených z obálok časopisu Charita a jej premeny za 20 rokov. „20 rokov od obnovenia činnosti Slovenskej katolíckej charity znamená krok vpred, vytvorila sa jej celoslovenská štruktúra, štruktúra diecéznych charít, ale asi to najviac, čo sa urobilo, je, že rastú ľudia v tejto službe blížnemu“, hovorí Juraj Barát, bývalý generálny sekretár SKCH a súčasný riaditeľ Diecéznej charity Nitra a Depaul Slovensko, no.

V súčasnosti tvorí SKCH 10 diecéznych/arcidiecéznych charít (DCH) a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje približne 1 300 zamestnancov a 1 000 dobrovoľníkov. Ročne poskytne pomoc viac ako 90 000 ľuďom v núdzi.

TK KBS informovala Ivana Pástorová

foto: www.tkkbs.sk