Košice 23. novembra (TK KBS) Tradičnú svätú omšu za život bude 30. novembra 2017 o 16:30 h v Košiciach sláviť biskupský vikár Vladimír Šosták. “Pozývame všetkých do spoločenstva modlitby za obnovu kultúry života. Po polroku sa opäť budeme venovať problematike bezdetnosti. Po svätej omši sa kňazi budú modliť nad bezdetnými pármi,” informoval TK KBS Dušan Škurla.

Svätá omša za život sa uskutoční v Kostole jezuitov na Komenského ul. 14.