Košice 21. marca (TK KBS) Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik si vo štvrtok 20. marca 2014 pripomenul 10. výročie biskupskej vysviacky. Ako predsedovi Liturgickej komisie KBS mu prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Antonio Cañizares Llovera zaslal blahoprajný list. Jeho text uvádzame v plnom znení.

Vaša Excelencia,
pri príležitosti 10. výročia Vašej biskupskej vysviacky, dovoľte mi touto cestou Vám zablahoželať a popriať Vám z celého srdca všetko najlepšie. Zároveň Vám poďakovať za Vašu prácu v oblasti posvätnej liturgie, ktorú nadšene a verne v spolupráci s Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí vykonávate ako predseda Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Veď predsa vo vzťahu k liturgii sa rozhoduje o osude viery a Cirkvi, ako nám to pripomína aj emeritný pápež Benedikt XVI. Len takto spoločne môžeme formovať význam a rozvoj posvätnej liturgie Cirkvi, ktorá oživovaná Duchom je vo svojom poslaní prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a jednoty ľudstva. Uisťujem Vás preto o svojom priateľstve a zvlášť v tento deň o mojich modlitbách za Vás a vyprosujem Vám na príhovor nebeskej Matky veľa zdravia a darov Ducha Svätého. Antonio Card. Cañizares Llovera

TK KBS informoval Andrej Krivda