Srdečne vás pozývame na Arcidiecéznu púť k úcte Panne Márii v roku 100. jubilea zjavení vo Fatime. Slávnosť sa uskutoční v dňoch 15. – 16. júla 2017.

Plagát – Arcidiecézna púť Gaboltov 2017

Program:

SOBOTA 15. júla 2017

o9.oo – CESTA SVETLA (začiatok na Kalvárii, doniesť sviece)
11.oo – SV. OMŠA (P. DAVID HORÁČEK CSsR správca farnosti na Svatej Hore; spieva zbor Gaboltov)
Po sv. omši požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie.
15.oo – HODINA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
15.45 – HODINKY o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie
16.30 – RADOSTNÝ RUŽENEC – formou večeradla
17.oo – STÁLA ADORÁCIA v kostole Krista Kráľa
11.30 – VEŠPERY
18.oo – SV. OMŠA (J.E. Mons. BERNARD BOBER, košický arcibiskup-metropolita; spieva zbor Gaudium, Sveržov)
Po sv. omši požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie.
20.oo – FATIMA – umelecko-duchovné pásmo ochotníckeho divadla v Gaboltove
21.oo – SV. OMŠA (Novokňazi košickej arcidiecézy; spieva zbor Vranov nad Topľou-Juh)
Po sv. omši moderovaný rozhovor s novokňazmi.
23.oo – ADORÁCIA (diakoni Košickej arcidiecézy a spevácky zbor Vranov nad Topľou-Juh)

NEDEĽA 16. júla 2017
00.oo – SV. OMŠA (P. RASTISLAV DLUHÝ CSsR šéfredaktor SMN; spieva zbor Slnovrat, Bardejov)
Po sv. omši požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie.
o2.oo – RUŽENEC SVETLA
02.45 – KRÍŽOVÁ CESTA (doniesť sviece)
o4.15 – BOLESTNÝ RUŽENEC
o5.15 – AKADÉMIA „BUDÍČEK“ (Augustiniánska mládež)
o6.oo – SV. OMŠA (P. JURAJ PIGULA OSA prior augustiniánov; kazateľ: diakon Andrej Kovaľak OSA; spieva zbor Augustiniánska mládež)
07.00 – HODINKY o Nepoškvmenom počatí Panny Márie so spevom pútnických piesní
o8.oo – SV. OMŠA (P. MARTIN HUK CSsR farár v Gaboltove; spieva zbor Gregos, Gregorovce)
09.30 – SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC- formou večeradla
10.30 – SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA (J.E. Mons. MAREK FORGÁČ, pomocný košický biskup; spieva zbor Egídius, Bardejov; Priamy prenos cez vysielanie Rádia LUMEN a TV LUX)
Po sv. omši požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie pri vonkajšom oltári.

V závere každej sv. omše po postkomúnií sa pomodlíme modlitbu zasvätenia NSPM.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:
v sobotu od 10.30 h. a v nedeľu od 6.oo h.