Srdečne Vás pozývame spolu s deťmi a mladými vašich farností na Arcidiecéznu Púť deti do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 12. mája 2018 (sobota). Bude sa putovať peši z Ličartoviec, aby to bola naozaj púť. Nie je to nič náročné, od vlakovej stanice a kostola je to 2,5 km. Počas putovania budú pripravené zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed pre všetkých je zabezpečený. Bližšie informácie sú na plagáte v prílohe a tiež na www.erko.sk/putdeti pod odkazom Arcidiecézna púť detí v Obišovciach.

Skupinu z farnosti, prosím, zaregistrujte do 30. apríla cez formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffQCn3o0saZnmKw7P-GyGV6qnoq8wKaK8_WhgunOrocr1Qeg/viewform

Cez púť chceme zažiť veľké kresťanské spoločenstvo, spoločne putovať a budovať si úctu k našim pútnym miestam a tiež priblížiť si odkaz zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Zoberte prvoprijímajúce detí, miništrantov, spevákov, vianočných koledníkov a všetký ostatné deti. O program bude postarané.

S otázkami neváhajte kontaktovať Mariána Kašaja, 0911 912 818, mariokasaj@gmail.com

Plagát – Púť detí Obišovce