Vyše 18 tisíc potravinových a viac ako 12 tisíc hygienických balíkov distribuujú pracovníci Arcidiecéznej charity Košice od včera v desiatich okresoch Východného Slovenska. 13,5 kilogramový balík trvanlivých potravín a 1,5 kg balík s hygienickými potrebami je určený najodkázanejším osobám v rámci programu Európskej únie OP FEAD 2014 -2020.

 

Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín, okrem iného olej, ryžu, cestoviny, šošovicu, hrach, fazuľu, múku, sušené mlieko, sardinky, instantné polievky, ako aj guláš, bravčové mäso a paštétu v konzervách. Spolu distribuujeme 250 ton potravín.

Hygienický balíček obsahuje šampón, mydlo, zubnú pastu a zubné kefky. Spolu rozdáme takmer 18,8 ton hygienických potrieb.

Príjemcami podľa zoznamov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú prioritne rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí sú invalidní, sú s ťažkým zdravotným postihnutím alebo dovŕšili vek s nárokom na starobný dôchodok, zároveň však nemajúci príjem zo zárobkovej činnosti

 

Distribúcia, ktorú zabezpečuje ADCH Košice,  prebieha v  okresoch Košice II, Košice  III, Košice IV, Michalovce, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov a Vranov nad Topľou.

Na telefónnom čísle sekretariátu charity M 0910 842 576 sa môžu občania informovať, či sú alebo nie sú do zoznamov príjemcov zaradení.

O možnosti prevzatia balíkov, mieste ich výdaja alebo čase doručenia sú prijímatelia vopred informovaní osobnou pozvánkou alebo telefonicky. Tým, ktorým zdravotný stav nedovoľuje dostaviť sa na prevzatie balíka na oznámenom mieste, je  balík odovzdaný priamo v mieste ich trvalého bydliska.

V uvedených okresoch sú aktuálne odovzdávané nasledovné celkové počty balíkov:

 

Okres Potravinové balíky Hygienické balíky
Košice II. 1 204 781
Košice III. 288 167
Košice IV. 484 260
Michalovce 3 417 2 174
Prešov 3 815 2 666
Sabinov 3 025 2 188
Snina 956 609
Sobrance 851 554
Stropkov 786 539
Vranov nad Topľou 3 696 2 612

           Spolu:                                                        18 522  balíkov             12 550 balíkov

           Počet prijímateľov:                                8 033                                6 458

 

 

ADCH Košice je do potravinovej pomoci zapojená v rámci Slovenskej katolíckej charity, ktorá je partnerskou organizáciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v 41 okresoch Slovenskej republiky. Päťtýždňová distribúcia trvá do 21. júna,  ďalšie dve tohtoročné sú plánované od 28.augusta a následne od 30.októbra2017.

 

Ďalšie informácie:

Slovenská katolícka charita http://www.potravinovapomoc.sk/                             

UPSVAR http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818

Harmonogramy realizácie 17.5.-21.6.2017

http://www.upsvar.sk/harmonogram-realizacie-o1-a-o4-maj-jun-2017.html?page_id=626276

 

KONTAKT PRE MÉDIÁ:                                                                                                                                                                                       

Mgr. Adriana Čurajová, PR manažér; 0910 842 955; adriana.curajova@charita-ke.sk

 

 

ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE

je oficiálnou charitatívnou organizáciou katolíckej cirkvi na Slovensku. Pomáhame všetkým, bez ohľadu na rasu, národnosť, politické zmýšľanie či vierovyznanie. Arcidiecézna charita Košice pôsobí od roku 1992 v oblasti sociálnych, zdravotníckych, humanitárnych a vzdelávacích služieb.