Arcidiecézne centrum pre mládež otvára aj v tomto roku Arcidiecéznu animátorskú školu. Bližšie informácie nájdete na www.premladez.sk.

Animátorská škola pozostáva z 11-tich víkendových stretnutí (piatok večer – nedeľa poludnie), počas ktorých Ti ponúkame nielen teoretické, ale aj praktické vedomosti z oblasti teológie, psychológie, etiky, manažmentu, pedagogiky voľného času, didaktiky, sociológie a zdravotníctva, ktoré ti pomôžu v ďalšej službe – pri animovaní spoločenstiev v rámci (a nielen) vašej farnosti, pri organizovaní rôznych akcií pre deti a mládež. Pretože cieľom našej animátorskej školy je pripraviť mladého človeka – animátora pre službu, rozvíjaním darov a talentov, a tak sa stať nápomocným kňazovi vo farnosti.

PODMIENKY PRIJATIA:

– vek nad 16 rokov

– úspešné absolvovanie pohovorov

– vhodná motivácia, chuť a záujem byť animátorom J

Prihlášku nájdeš na našej stránke www.premladez.sk alebo si ju môžeš vyzdvihnúť osobne, v kancelárii ACM. V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktuj prostredníctvom mailuacm@rimkat.sk.

Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne najneskôr do 15. septembra 2011 (ACM, Metodova 1, 080 01 Prešov).