[learn_more caption=“Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa :: SDR“]

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa vykupiteľky
Hlavná 91 055/683 64 60
042 03 Košice
Kongregácia  sestier Božského Vykupiteľa vykupiteľky
Strojárenska 13 055/682 46 31
040 01 Košice
Kongregácia  sestier Božského Vykupiteľa vykupiteľky
 Kláštorná 101/9 0554/479 23 18
 086 41 Raslavice
Kongregácia  sestier Božského Vykupiteľa vykupiteľky
1. mája 2059/11 057/768 21 01
069 01 Snina

[/learn_more]
[learn_more caption=“Congregatio Jesu :: CJ“]

Congregatio Jesu Bardejov
Pod papierňou 67 054/474 68 06
085 01 Bardejov
Congregatio Jesu Kapušany
Kapušany č. 280 051/794 30 00
082 12 Kapušany
Congregatio Jesu Košice
Rooseweltova 16 055/622 77 46
040 01 Košice
Congregatio Jesu Prešov
Čapajevová 7 051/772 46 91
080 01 Prešov
Congregatio Jesu Prešov
Exnárova 12 051/770 29 39
080 01 Prešov
Congregatio Jesu Prešov
Pod Kalváriou 81 051/774 04 49
080 01 Prešov
Congregatio Jesu Prešov
Konštantínova 2 051/772 58 99
080 01 Prešov
Congregatio Jesu Prešov
Tarasa Ševčenka 9 051/773 28 81
080 01 Prešov
Congregatio Jesu Zborov
SNP 43 054/479 86 90
086 33 Zborov

[/learn_more]
[learn_more caption=“Spoločnosť sociálnych sestier :: SSS“]

Spoločnosť sociálnych sestier
Masarykova 19 055/622 38 82
040 01 Košice

[/learn_more]
[learn_more caption=“Rímska únia rádu sv. Uršule :: OSU“]

Rímska únia radu sv. Uršule uršulínky
Hlavná 66 055/622 36 32
040 01 Košice

[/learn_more]
[learn_more caption=“Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – DKL“]

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul vincentky
Smetanova 6 055/625 06 91
040 01 Košice

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia školských sestier III. rádu sv. Františka :: OSF“]

Kongregácia školských sestier III. rádu sv. Františka – Košice františkánky
Moravská 62 055/633 11 60
040 01 Košice
Kongregácia školských sestier III. rádu sv. Františka – Prešov františkánky
Sabinovská 151  051/771 34 56
080 01 Prešov

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia milosrdných sestier III. rádu sv. Františka :: SMFO“]

Kongregácia milosrdných sestier III. rádu sv. Františka minoritky
Zelená 54  kmfs.kapusany@stonline.sk 056/638 39 29
079 01 Veľké Kapušany

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia sestier dominikánok :: OP“]

Kongregácia sestier dominikánok Bačkov dominikánky 
Letná 15 056/678 32 58
076 61 Bačkov
Kongregácia sestier dominikánok Košice dominikánky
Moyzesova 10 055/622 45 58
040 01 Košice
Kongregácia sestier dominikánok Petrovany dominikánky
Petrovany č. 115 051/779 76 11
082 53 Petrovany

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia školských sestier de Notre Dame“]

Kongregácia školských sestier de Notre Dame
Skladná 11 055/623 23 72
040 01 Košice
Kongregácia školských sestier de Notre Dame
Dlhá 235 053/446 11 12
093 01 Vranov nad Topľou

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda :: SCM“]

Kongragácia sestier sv. Cyrila a Metoda
Sadová 40 057/775 49 30
066 01 Humenné

[/learn_more]
[learn_more caption=“Inštitút milosrdných sestier sv. Kríža“]

Inštitút milosrdných sestier sv. Kríža
Haniska 119 055/693 01 27
044 57 Haniska
Inštitút milosrdných sestier sv. Kríža
Štúrova 17 057/445 22 95
094 31 Hanušovce nad Topľou
Inštitút milosrdných sestier sv. Kríža
Třebíčska 21 057/772 31 46
066 01 Humenné

[/learn_more]
[learn_more caption=“Inštitút dcér Márie Pomocnice :: FMA“]

Inštitút dcér Márie Pomocnice saleziánky
Lipová 23 057/775 74 65
066 01 Humenné
Inštitút dcér Márie Pomocnice saleziánky
Cyrila a Metoda 13 056/643 10 57
071 01 Michalovce

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia dcér sv. Františka Assiského“]

Kongregácia dcér sv. Františka Assiského
Dlhá 48 054/752 09 43
089 01 Svidník
Kongregácia dcér sv. Františka Assiského
Nám. slobody 1494 057/442 41 12
093 01 Vranov nad Topľou

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia dcér Božskej lásky“]

Kongregácia dcér Božskej lásky mariánky
Omská 31 055/625 07 98
040 01 Košice
Kongregácia dcér Božskej lásky mariánky
Farská 1 056/643 19 53
071 01 Michalovce

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa“]

Kongregácia sestier Najsv. Spasiteľa spasiteľky
19. januára 19 055/695 04 86
044 42 Rozhanovce
Kongregácia sestier Najsv. Spasiteľa spasiteľky
Zámocká 34 054/742 22 25
091 01 Stropkov

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta“]

Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta  satmárky
Lúčna 16 055/684 12 25
040 15 Košice – Šaca
Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta satmárky
Pavlovce nad Uhom 374  056/649 46 64
071 14 Pavlovce nad Uhom

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia sestier služobníčok Najsv. P. Márie nepoškvrnene počatej“]

Kongregácia sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie nepoškvrnene počatej sliezské
Plavnica č. 237 052/439 31 51
065 45 Plavnica

[/learn_more]
[learn_more caption=“Rád bosých karmelitánok Prebl. Panny Márie z Hory Karmel“]

Rád bosých karmelitánok Prebl. Panny Márie z Hory Karmel
Lechkého 7 055/643 17 65
040 11 Košice

[/learn_more]
[learn_more caption=“Laické združenie sestier Nepoškvrneného Srdca P. Márie Fatimskej“]

Laické združenie sestier Nepoškvr. Srdca P. Márie Fatimskej
Lesné č. 73 056/649 80 84
071 01 Michalovce

[/learn_more]
[learn_more caption=“Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva :: KMBM“]

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva
Nižný Hrušov č. 41  sestry@milosrdenstvo.sk 057/448 31 66
094 22 Nižný Hrušov

[/learn_more]