Členovia na základe úradu:

 • Mons. Marek FORGÁČ, pomocný biskup, generálny vikár
 • Mons. Peter HOLEC, súdny vikár
 • Mons. Zoltán PÁSZTOR, biskupský vikár
 • Dp. Vladimír ŠOSTÁK, biskupský vikár
 • Dp. Ján URBAN, moderátor – riaditeľ ABÚ
 • Mons. Juraj KAMAS, kancelár
 • Dp. Štefan NOVOTNÝ, rektor kňazského seminára

Členovia zvolení kňazmi:

 • Dp. Pavol BUGOŠ, farár
 • Dp. Tomáš ČAP, farár
 • Dp. Marcel JURČ, duchovný správca UPC Košice
 • Dp. Juraj JURICA, kaplán UPC
 • Dp. Jozef KOZÁK, farár
 • Dp. Marek KUNDER, farár
 • Dp. Jozef ONDOVČÁK, farár
 • Dp. Juraj RENDEŠ, farár
 • Dp. Marek ROJAK, moderátor ACM
 • Dp. Peter SEPEŠI, farár

Členovia menovaní:

 • Mons. Bartolomej GÁBOR, farár
 • Dp. Ferdinand JURČIŠIN, farár
 • Dp. Allan TOMÁŠ, farár
 • Mons. Marek Forgáč
 • Mons. Peter Holec
 • Vdp. Ferdinand Jurčišin
 • Vdp. Juraj Jurica
 • Mons. Juraj Kamas
 • Vdp. Štefan Novotný
 • Vdp. Jozef Ondovčák
 • Mons. Zoltán Pásztor
 • Vdp. Ján Urban
Tajomník: Ing. Jozefína Hvastová, PhD.
Členovia: JCLic. Andrej Kačmár, JUDr. Richard Kovalčík, Mgr. František Mariňák,
Ing. Erich Nováček, ThLic. Jozef Šechný, Mgr. Marek Kreheľ
predseda: Vladimír Šosták
členovia: Mons. Anton Fabián, Jaroslav Fabián, Marek Forgáč, Igor Giboda,
Vladimír Juhás, Juraj Jurica, Jozef Kozák, Juraj Pigula, OSA.
predseda: Vladimír Šosták
členovia: Ján Jenčo, Pavol Bugoš, Jozef Ondovčák, Stanislav Ščerba, Marek Rojak,
Sr. Hermana Matláková, Marta Kuchárová, Agáta Moňoková, Mária Dravecká,
Zuzana Chovancová
predseda: Ladislav Cichý
členovia: Aurel Halajčík, Jozef Dronzek, Michal Mucha, Dušan Škurla
Pavol Hric, Richard Kucharčík, Juraj Kovaľ, Iva Mocáková
Katarína Nováková,
predseda: Mons. Zoltán Pásztor
členovia: sr. Atanázia Holubová, Eugen Fejco, Peter Besenyei, Ján Švec – Bilý
predseda: Mons. Peter Holec
členovia: Mons. Gabriel Ragan, Mons. František Šándor
Mons. Anton Konečný, Ján Veľbacký
predseda: Mons. Pavol Dráb, prepošt
členovia: Mons. Juraj Kamas, Štefan Novotný, Imrich Degro
Andrej Kačmár, Jozef Kohut
predseda: Mons. František Šándor
členovia: Jozef Šechný, Ján Urban, Aurel Halajčík, Marián Sitarčík, Mária Poláková, Marek Šarišský
predseda: Anna Weberová
podpredseda: Patrik Vojtek
členovia: Peter Novák, Matej Sýkora, Branislav Varga