Mons. Bernard Bober
Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita
Mons. Marek Forgáč
Mons. Marek Forgáč
pomocný biskup
Generálny vikár
Mgr. Zoltán Pásztor
Biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich, Rómov a misijné diela
055/68 28 108 | pzoltan@centrum.sk
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
Biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov

055/68 28 148 | sostakvlado@abuke.sk

Mons. JCDr. Peter Holec
Súdny vikár

055/68 28 110 | holec@abuke.sk

ThLic. Ján Urban
Riaditeľ – moderátor kúrie

055/68 28 222 | moderator@abuke.sk

0917 852 524

Mons. JCDr. Juraj Kamas, PhD.
Kancelár

055/68 28 107 | abukosice@abuke.sk

Mgr. Jozef Vihonský
Vicekancelár

055/68 28 107 | abukosice@abuke.sk

ThDr. Jozef Kmec, PhD.
Osobný tajomník arcibiskupa a ceremonár

055/68 28 102 | arcibiskup@abuke.sk

0907 993 945

Ing. Anna Weberová
Ekonóm

055/68 28 333 | weberova@abuke.sk

0915 828 139

Ing. Jaroslav Fabián
Hovorca

0907 916 677 | fabian@abuke.sk