Biskupský vikár

ThDr. Vladimír Šosták, PhD. 055/68 28 148 sostakvlado@abuke.sk

 

Metodičky

Mgr. Agáta Moňoková 055/68 28 149 monokova@abuke.sk
Mgr. Mária Molnárová – Sr. Samuela 055/68 28 149

 

Kontakt Úradné hodiny
Hlavná 28 Pondelok a Streda 8:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00
040 01 Košice Piatok 14:00 – 16:00
dkukosice@abuke.sk www.dku-ke.rimkat.sk