Biskupský vikár

ThDr. Vladimír Šosták, PhD. 055/68 28 148 sostakvlado@abuke.sk

 

Metodičky

Mgr. Agáta Moňoková 055/68 28 149 monokova@abuke.sk
Mgr. Martina Balážová 055/68 28 149

 

Kontakt Úradné hodiny
www.dku-ke.rimkat.sk PO – PI  8.00 – 12.00; 14.00 – 16.00