Riaditeľ – moderátor
ThLic. Ján Urban 055/68 28 222 0917 852 524 moderator@abuke.sk
Personálna referentka
Erika Kovalčinová 055/68 28 223 kovalcinova@abuke.sk
Kontakt Úradné hodiny
Hlavná 28, 041 83 Košice 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30
fax: 055/68 28 211
Kancelár
Mons. JCDr. Juraj Kamas, PhD.
Vicekancelár
Mgr. Jozef Vihonský
Sekretariát
sr. Lenka Kľúčiková, Bc.
Podateľňa
sr. Žofia Rusňáková
Kontakt Úradné hodiny
Arcibiskupský úrad 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30
Hlavná 28, 041 83 Košice
055/68 28 106 (107) abukosice@abuke.sk
fax. 055/62 21 034
Diecézny ekonóm:
Ing. Anna Weberová 055/68 28 333 weberova@abuke.sk
0915 828 139
Vedúca učtárne:
Ing. Jozefína Hvastová, PhD. 055/68 28 233 hvastova@abuke.sk
Účtovníčky:
Zuzana Dlhá 055/68 28 232 dlha@abuke.sk
Bc. Helena Sabolová 055/68 28 231 sabolova@abuke.sk
Ing. Valéria Vargová 055/68 28 237 vargova@abuke.sk
Majetkový referent
Ing. Lucia Tothová  055/68 28 239 radova@abuke.sk
Miroslava Žulkovská  055/68 28 238 zulkovska@abuke.sk
JUDr. Mária Vyžinkárová  055/68 28 235 vyzinkarova@abuke.sk
Referent – hospodár:
Mgr. Peter Jenčík 055/68 28 234 jencik@abuke.sk
Kontakt Úradné hodiny
Hlavná 28, 040 01 Košice 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30
tel: 055/68 28 111 ekonomicke@abuke.sk
IČO: 00179094      DIČ: 2021235678 IČ DPH: SK2021235678 Číslo účtu: 243512/0200
Diecézna právnik
JUDr. Matej Sýkora
Kontakt Úradné hodiny
Arcibiskupský úrad 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30
Hlavná 28, 041 83 Košice
 telefón: 055/6828 236 email: pravnik@abuke.sk
Spoločnosť na správu cirkevného majetku

Konateľ PaedDr. JCDr. Ferdinand Jurčišin, PhD.
Správa nájmov Ing. Ján Varga 055/68 28 208 varga@abuke.sk
Ekonómka Ing. Stanislava Mazáková 055/68 28 207
Lesný hospodár 055/68 28 208
Kontakt Úradné hodiny
AP Andreas, spol. s. r. o. 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30
Hlavná 28, 041 83 Košice
Adresa Bádateľňa je otvorená
Hlavná 28, 041 83 Košice Ut-St: 08:30 – 12:00 / 13:00 – 15:30
Archivár: prof. Peter Zubko, Phd. Tel: 055/68 28 135
Referent : Mgr. Róbert Eliáš Tel: 055/68 28 130
Email: arcibiskupsky.archiv@gmail.com