Široké, 5. decembra (TK KBS) – Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober v nedeľu 4. decembra slúžil odpustovú sv. omšu vo farnosti Široké, kde je tamojší kostol zasvätený sv. Mikulášovi. Po slávnostnej bohoslužbe sa otec arcibiskup v sprievode sabinovského dekana Ladislava Cichého, rektora kňazského seminára v Košiciach Františka Katriňáka a ďalších kňazov presunul k obnovenej farskej budove, ktorú posvätil. V závere arcibiskup Bober vyslovil spokojnosť s duchovným životom farnosti a aj s jej zveľaďovaním. Zmodernizovaná a rozšírená budova fary slúži na pastoráciu farníkov, a zároveň tu našli svoj domov tri rehoľné sestry z Komunity školských sestier sv. Františka, ktoré v Širokom pôsobia od leta tohto roka.

TK KBS informoval Lukáš Timko