„Zapáľme svetlo obetiam potratuPod týmto mottom sa bude konať 6. celomestská svätá omša za život v Košiciach. Na jej slávenie vás pozývame do Kostola Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice-Juh v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, 2. novembra 2012 o 18:00 hod. Hlavným celebrantom bude o. arcibiskup Bernard Bober. Po skončení svätej omše sa presunieme k miestu vykonávania potratov, kde sa budeme modliť ruženec za víťazstvo kultúry života a uzdravenie mnohorakých bolestí po potrate.
Osobitným spôsobom chceme uvažovať nad spolu-obeťami potratu, ktorými sú ženy a ich rodiny. Svetlo Božieho milosrdenstva nás pozýva skrze pokánie k zmiereniu s Darcom života, s nenarodenými i sami so sebou.

Pozvi svojich príbuzných, priateľov či známych. Zvlášť pamätaj na tých, o ktorých vieš, že ich nejako zasiahla bolesť po spontánnom alebo umelom potrate.

 Viac informácií nájdete na: http://www.detike.eu/

Informoval: Dušan Škurla, kňaz