Košice, 6. februára (TK KBS) – Okolo 200 členov mužských a ženských reholí a sekulárnych inštitútov pôsobiacich na území Košickej arcidiecézy sa v sobotu 4. februára stretlo v košickom Chráme sv. Antona Paduánskeho s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom. Arcibiskup Bober vo svojej homílii poďakoval rehoľníkom za ich prácu pre cirkev na rôznych poliach apoštolátu. Zároveň im poprial, aby aj naďalej dokázali silou svojho svedectva oslovovať dnešného človeka.

„Prežívajte jednotu a radosť vo vnútri svojich duchovných rodín a nenechajte sa znechutiť nedokonalosťami, či rôznymi napätiami, ktoré z času na čas musia prísť. Oživujte si pamäť v rozpomenutí sa na prvotné chvíle osobného povolania i zasvätenia. Hľadajte silu i obnovu v ustavičnej modlitbe a sami sa staňte jej najlepšími učiteľmi,“ uviedol otec arcibiskup.

Po svätej omši čakala na zúčastnených prednáška verbistu Jána Kušníra SVD o pastorácii povolaní. „Aby sme boli povolávajúcimi, najprv musíme vedieť, že sme povolaní a k čomu, tak aj dnes by som chcel rozprávať práve o tom,
že sme povolaní patriť na poslaní povolávať. To sú samé péčka. Povolaní patriť Pánovi a poslaní povolávať pre Pána,“ povedal P. Kušnír.

Zdroj: Rádio Lumen (monitor)