Úrad pre apoštolát ochrany života bol v našej arcidiecéze zriadený 1. júla 2014 ako odpoveď na rastúce a naliehavé potreby našej spoločnosti. Úlohou diecézneho koordinátora pre apoštolát ochrany života je predovšetkým ohlasovanie plnej pravdy o dôstojnosti ľudského života. Má podnecovať a napomáhať aktivity, ktoré sú zamerané na scitlivovanie povedomia o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

koordinátor: Dušan ŠKURLA

Kontakt:
adresa: Kováčska 48, 040 01 Košice
email: zazivotkosice@gmail.com
mobil: 0917/350 146
web: http://zazivot.sk