Sedemnásteho novembra v roku 1999 sa úplne prvýkrát uskutočnila súťaž  O Alžbetinu ružu na pôde Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety. Okamžite sa stala obľúbenou a z roka na rok sa do nej zapájalo viac žiakov. Významným medzníkom súťaže bol rok 2003, od kedy sa do súťaže zapájajú aj ďalšie školy a ďalší súťažiaci. Súťaž sa stala od roku 2004 aj súčasťou Festivalu sakrálneho umenia.

Dnes 21.11.2017 sa uskutočnil ďalší ročník tejto populárnej súťaže. Ako býva zvykom, súťaž sa začala slávnostnou svätou omšou v uršulínskom kostole, ktorú tento rok celebroval košický arcibiskup, Bernard Bober.

Podľa jeho slov súťaž Alžbetina ruža má dlhú a významnú tradíciu v tomto meste. Škola je miestom vzdelávania, ale je výborné, keď žiaci majú možnosť ukázať svoje talenty. Mladých preto aj takto povzbudzujú, aby ukázali svoje talenty a možno sa aj vďaka tejto súťaži posunuli vyššie.

Milí študenti, aj vo vás sú ukryté veľké poklady a talenty, ktoré z lásky k Ježišovi a k Cirkvi ponúkate ľuďom okolo seba ako prostriedok na hľadanie Božej krásy a jeho prítomnosti vo svete. Cez váš spev sa zapáli nejedno srdce a možno aj začne uvažovať nad svojim životom. Hudba má veľkú silu, niekedy väčšiu ako hovorené slovo.

Som si istý, že všetci, ktorí tu dnes vystúpite so svojim talentom, budete spievať na Božiu slávu, aj keď to nebudú len čisto náboženské piesne. Všetci si zaslúžite náš obdiv a naše poďakovanie. Spievajte aj ďalej po tejto súťaži a nezabudnite, že najkrajšou piesňou je pieseň obetavej lásky v každodennom živote. Je to pieseň, ktorá sa páči nielen ľuďom, ale hlavne Bohu.

Podľa Evy Lakatošovej, riaditeľky strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety, je súťaž príležitosťou osláviť sv. Alžbetu, patrónku školy, spevom. Vďaka záujmu mladých sa to každoročne aj darí.

 

Tento rok sa celkovo súťaže zúčastnilo desať katolíckych škôl z košickej arcidiecézy a vystúpilo viac ako tridsať účinkujúcich a ich hudobný sprievod. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: moderná, náboženská, ľudová pieseň a duetá.

Víťazi v jednotlivých kategóriách.

  1. kategória: náboženská pieseň – Michaela Komárová
  2. kategória: ľudová pieseň – Nikola Jurašeková
  3. kategória: moderná pieseň – Dominika Huttmanová
  4. kategória: duá – Júlia Hatalová , Laura Lipková