Fórum cirkevných hudobníkov v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ M. Lacka, TF TU Vás pozýva na ďalší ročník seminárov

LITURGICKÁ HUDBA V PRAXI

Téma: Hudobná stránka liturgie posviacky kostola a vysluhovania sviatosti birmovania
Dátum: 18. 3. 2017, so začiatkom o 9:00 hod.
Miesto: v aule Centra spirituality, Komenského 14, Košice
K účasti na seminári je potrebná záväzná registrácia do 11. marca 2017 na emailovej adrese: forum.cirkevnych.hudobnikov@gmail.com
Účastnícky poplatok je 5 € (v cene je zahrnuté občerstvenie a študijný materiál)
Bližšie informácie na: velbacky@gmail.com

LHVP-Plagát 2017