Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvára v Košiciach od 9. októbra 3. cyklus semestrálneho programu o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti. Program je určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, rozvedených, seminaristov. kňazov aj zasvätených. Prihlasovanie je spustené. Viac informácií na teologiatela.sk