Košické gymnázium sv. Tomáša Akvinského patrí medzi cirkevné školy s najdlhšou tradíciou v meste. 9. júna 2011 si svätou omšou a po nej kultúrnym programom pripomenuli učitelia, žiaci i absolventi 20. výročie založenia školy

Program sa začal slávnostnou svätou omšou v kostole Krista Kráľa, ktorú celebroval košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober. V homílii pripomenul významné míľniky dvadsaťročnej histórie školy a vyzdvihol prácu rehoľných sestier z Kongregácia dominikánok bl. Imeldy, ktoré sa priamo pričinili o vznik školy. Kultúrna časť programu sa odohrávala v Dome umenia na Moyzesovej 66, kde bola pripravená akadémia pre žiakov školy a popoludní pre rodičov, absolventov, hostí i širokú verejnosť. Riaditeľ školy Pavol Macko, pôsobiaci na gymnáziu od jeho začiatkov, zdôraznil, že vždy bolo cieľom tejto inštitúcie vychovávať novú kresťanskú inteligenciu a to sa Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského darí dodnes.

Autor: Martin Ďurčo