Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, si pri slávení večernej svätej omše v pondelok 30.januára v katedrálnom chráme sv. Alžbety pripomenul 19. výročie svojej biskupskej vysviacky. Na liturgii sa zúčastnili ako prvý koncelebrant emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Druhým koncelebrantom bol prepošť košickej kapituly kanonikov Mons. Pavol Dráb, predstavení kňazského seminára, pracovníci kúrie, seminaristi a rehoľníci. V homílii Mons. Pavol Dráb priblížil dôležité míľniky v živote a v kňazskom i biskupskom účinkovaní a vysvetlil biskupské heslo jubilanta S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.