Dňa 16. marca 2019 si pri svätej omši o 10.00 hod. v katedrále spoločne pripomenieme a poďakujeme sa Pánu Bohu za  95 rokov života a 70 rokov kňazstva J. Em. Jozefa kardinála Tomka a 85 rokov života J. E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa. Na túto slávnosť do katedrály pozývame všetkých našich kňazov spolu s veriacimi a tiež rehoľné komunity pôsobiace v arcidiecéze. Obom oslávencom vyprosujeme hojnosť Božích milostí a ochranu našej nebeskej matky Márie.