K O Š I C K Á   A R C I D I E C É Z N A   P Ú Ť
s pánom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

PÚTNICKÉ  MEXIKO
A NEOPAKOVATEĽNÉ ACAPULCO

12-dňový letecký pútnický zájazd
06.11.-17.11.2019

v cene: 1690,-€

V cene je zahrnuté:

  • 10 x hotelové ubytovanie ***/****/***** s polpenziou
  • medzinárodná letenka Budapešť – Mexico City – Budapešť, letiskové poplatky
  • doprava lux bus počas celého programu
  • miestny profesionálny  sprievodca + slovenský sprievodca kňaz
  • všetky prehliadky a vstupy podľa programu

V cene nie je zahrnuté: obslužné   90,- USD (platí sa priamo sprievodcovi na mieste)

  • transfer z Košíc na letisko a z letiska Budapešť 25,- €

Možný príplatok:  komplexné cestovné poistenie 40,80 €, fakultatívne výlety

 

Program zájazdu:

1.deň:  transfer z Košíc na letisko do Budapešti, následne odlet do Mexico City. Nachádza sa v nadmorskej výške 2.240 m n.m. Po prílete transfér na hotel, večera, ubytovanie.

2.deň: skoro ráno prílet do Mexiko City, návšteva Tlatelolco.  Pokračujete prehliadkou baziliky, svätá omša. Guadalupe –  najslávnejšie pútnické miesto Latinskej Ameriky. Prehliadka starej a novej baziliky  Panny  Márie Guadalupskej,  kde sa uchováva zázračný obraz Panny Márie. Náboženský program. Prehliadka hlavného námestia Zocalo, (v prípade, že bude Národný palác zatvorený, sprievodca vyberie návštevu niektorých iných pamiatok  ako napr.: Edificio de Correos Monumento al Caballito, Bar la Opera, Casa de los Azulejos, Iglesia de san Francisco, námestie Santo Domingo). Uvidíte ruiny hlavného chrámu Aztékov (z vonku), ako aj katedrálu, večera na hoteli.

3.deň: odchod do Cuernavaca, ktoré je vďaka svojej stálej teplote okolo 27 oC nazývané aj mestom „nekonečného leta“. Prehliadka mesta. Nachádza sa tu katedrála, ktorá je najznámejšia na americkom kontinente a palác El Palacio de Cortés, odkiaľ španielsky dobyvateľ Cortés v rokoch 1522-32 vládol (zatvorený pondelky).  Pokračovanie do Acapulca, prehliadka, svätá omša v Sagrado Corazon a šou na zrázoch, večera, ubytovanie.

4. a 5. deň: raňajky, svätá omša, celodenný oddych na plážach v Acapulcu, večera, ubytovanie.

6.deň: po raňajkách odchod do jedného z najkrajších koloniálnych miest v zemi Taxco. Tomuto koloniálnemu skvostu priniesla bohatstvo ťažba striebra. Mesto bolo vystavané na vrchole hory, v ktorej sa striebro ťažilo a Taxco je svojimi striebornými výrobkami preslávené dodnes. Dominantou mesta je kostol Santa Priscila, sv. omša. Večera, ubytovanie v Taxco. 

7.deň: po raňajkách odchod do Puebly,  ktorá sa nachádza na úpätí pohoria Sierra Madre del Sur a je obklopená sopkami Popocatepetl, Iztaccihuati, Pico de Orizaba a La Malinche. Puebla leží vo výške 2.200 m, je štvrtým najväčším mexickým mestom. Návšteva dedinky Cholula s kostolmi z 18. storočia, kde sa prelínajú vplyvy indiánskeho umenia a kresťanského náboženstva.  Tonantzintla –  jeden z najvýznamnejších kostolov v indiánskom barokovom slohu. Stavali ho takmer 300 rokov. Interiér je celý pozlátený. Večera a ubytovanie.

8.deň:  pokračovanie do Tlaxcala, návšteva Cacaxtla – archeologické nálezisko objavené asi pred 30 rokmi, s unikátnymi starými freskami na prírodnej doske s rozmermi 200 x 25 metrov. Olmécko-xicalanská civilizácia obchodníkov a bojovníkov po sebe zanechala veľmi realistické nástenné maľby v žiarivých farbách, väčšinou predstavujú krvavé vojnové motívy. San Miguel del Milagro a svätá omša. Pokračujete do Ocotlan – sanktuárium Panny Márie z Ocotlan je na návrší, vybudované na pamiatku zjavenia Panny Márie na tomto mieste v  roku 1541. Prvý kostol bol postavený v 16. storočí, novší kostol je z konca 17. storočia v barokovom slohu. Bol vybudovaný na mieste, kde Panna Mária, vypočujúc modlitbu Juana Diega, nechala vytrysknúť prameň vody počas sucha v roku 1541. Voda z prameňa bola posvätená a mala liečivé účinky. Stavbu  kostola začal  v roku 1670 otec Juan Escobar a do roku 1691 apsida bola dokončená. Transept a kupoly boli dokončené začiatkom 18 stor. Na fasáde sú vysoké reliéfy z bielej malty v kontraste so stenami z červenej pálenej tehly, oltár je veľkolepý. Večera a ubytovanie v Puebla.

9.deň: pokračujete do Mexiko City, návšteva  Národného antropologického múzea, ktoré sa nachádza v parku Chapultepec. Múzeum bolo otvorené v roku 1964 a disponuje 23 stálymi expozíciami na ploche 79 700 m³. Okolo budovy sa nachádza rozsiahly komplex záhrad, ktoré sú zdobené replikami sôch, pyramíd. K najzaujímavejšej časti komplexu po architektonickej stránke patrí betónový dáždnik, ktorého gigantickú strechu drží jediný pilier. Svätá omša v Guadalupe, večera a ubytovanie.

10. deň: po raňajkách návšteva Tulpetlac – kostola a svätá omša. Návšteva najznámejšej  mexickej  archeologickej lokality Teotihuacan. Je vzdialená od Mexico City 50 km. Prezriete si pyramídu Slnka, pyramídu Mesiaca, zvyšky pôvodných palácov a Triedu mŕtvych. Návrat do Mexico City, večera, ubytovanie.

11.deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Guadalupe, podvečer transfer na letisko a následný odlet do Európy.

12. deň: prílet do Budapešti vo večerných hodinách a následne transfér do Košíc.

Plagát – Mexiko AP Košice 2019

Prihlasovanie:

AWERTRAVEL
Hviezdoslavova 1469/61
905 01  Senica
tel.: 034/651 3896; tel./fax: 034/651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk
i-net: www.awertravel.sk