Dozrievanie bez konca – téma 12. púte zrelosti, na ktorej sa zúčastnilo takmer 250 mladých z celého Slovenska.

Úvodnú sv. omšu celebroval o. Ľuboš Laškoty, vicerektor Domu Anky Kolesárovej.  V homílii sa mladým prihovoril o. Juraj Pigula, augustinián, ktorý zdôraznil dôležitosť osobnej modlitby v živote kresťanov. O. Pavol Hudák, rektor Domu Anky Kolesárovej, privítal pútnikov zrelosti. Počas púte mohli mladí načerpať z prednášky o. Jozefa Žvandu, správcu UPC v Ružomberku, ktorý zdôraznil potrebu neustáleho dozrievania na príklade Abraháma a Sáry, ktorých si Boh pripravoval na veľké veci prostredníctvom skúšok. Účastníci sa o ceste dozrievania spoločne zdieľali v skupinkách a osobných rozhovoroch.

Svätú omšu v sobotu slávili mladí spolu s Mons. Alojzom Tkáčom, ktorý ich povzbudzoval k prežívaniu Božieho kráľovstva už tu na zemi v priateľskom vzťahu s Bohom a ľuďmi. Po sv. omši mladí putovali k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej. Veľkým povzbudením boli svedectvá mladých o ich prežívaní viery a vzťahu s Bohom. Vyvrcholením púte bola celonočná adorácia.

Na púti slúžili mladým zasvätené osoby „službou ucha“ – poskytovali mladým duchovné rozhovory. Mnoho mladých pristúpilo k sviatosti zmierenia s túžbou začať nanovo s Bohom.

Priebeh púte zabezpečovalo 25 dobrovoľníkov, ktorí slúžili v rôznych tímoch.

Posilnení Eucharistiou v nedeľu dopoludnia mladí odchádzali domov, aby dozrievali na ceste životom.

 

o. Ľuboš Laškoty