Farnosť sv. Alžbety v Košiciach sa zasvätí Panne Márii Fatimskej – 13. máj 2017

9. mája 2017|0 Comments

13. mája 2017 na sté výročie od začiatku fatimských zjavení, vás pozývame na zasvätenie farnosti sv. Alžbety v Košiciach Panne [...]

Priebeh slávenia fatimskej soboty v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach

21. februára 2017|0 Comments

Každý dekan si vyzdvihne sochu Fatimskej Panny Márie mesiac vopred, aby sa vo farnostiach mohla vykonať duchovná príprava a zasvätenie farností [...]

Spoločné slávenia v Diecéznom sanktuáriu v Obišovciach 2017

15. februára 2017|0 Comments

Blíži sa 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. V tejto súvislosti vás všetkých chceme poprosiť o spoluprácu, aby sa [...]

Zasvätenie farnosti (arcidiecézy) Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

15. februára 2017|0 Comments

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojim nohám [...]

meditácia: Víťazstvo Srdca a Kríža – odkaz Fatimy

15. februára 2017|0 Comments

Víťazstvo Srdca a Kríža – odkaz Fatimy Koniec dobrý, všetko dobré! – zvykneme povedať, keď si po dlhších vzájomných nedorozumeniach, nezhodách, [...]

ZMENA PROGRAMU PÚTE! : Arcidiecézna púť do FATIMY s návštevou Lisabonu, Porta a Santiaga de Compostela

4. februára 2017|0 Comments

Srdečne vás pozývame na: ARCIDIECÉZNU PÚŤ  DO FATIMY S J. E. OTCOM ARCIBISKUPOM BERNARDOM BOBEROM s prehliadkou  Lisabonu, Porta  a Santiaga de Compostela, ktorá [...]