26. mája t.r. si pripomenieme 1. výročie smrti vdp. Jaroslava Naščáka, kňaza Košickej arcidiecézy, ktorý nás náhle opustil vo veku 60 rokov v čase svojho pôsobenia vo farnosti Kamenica nad Cirochou. Výročnú sv. omšu za zosnulého kňaza bude v jeho rodisku v Zemplínskych Hámroch v Kostole sv. Jozefa Robotníka celebrovať Mons. Pavol Dráb, prepošt Košickej metropolitnej kapituly, spolu s kňazmi Košickej arcidiecézy v sobotu 26. mája o 10.00 hod. Po sv. omši bude sprievod na cintorín a požehnanie náhrobného kameňa. Tých, ktorí ste zosnulého spolubrata Jaroslava osobne poznali, pozývame vytvoriť modlitbové,  liturgické a bratské spoločenstvo pri Pánovom oltári prosiac Krista Veľkňaza, aby mu udelil večnú radosť v nebeskom domove.

Informoval: Aurel Halajčík, farár